• Nøkkelferdige bygg
    (med og utan tomt)
  • Næringsbygg
  • Offentlege bygg
  • Alt innan bygg- og vedlikeholdsarbeider
  • Alt av byggevarer
  • Rådgjevning/ prosjektleiing
  • Spesialprogram for kjøken-teikningar

Hans Nes Bygg AS har sentral godkjenninng for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven på ei rekke fagområder.