Tenester

Hans Nes Bygg har sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven på ein rekke områder. Dette dekker dei fleste aktivitetane innan bygg- og anlegg.

Ta gjerne kontakt med tanke på bistand vedrørende planlegging, prosjektering, kostnadsoverslag, søknader om bygg- og anleggsverksemd, gode idear eller tips om korleis ein kan kome i gang med ein ny byggesak.

Våre medarbeidarar gjer også gjerne råd og bistår med rettleiding i andre byggtekniske spørsmål.

Hans Nes Bygg har også spesialisert seg på planlegging og tekning av kjøken. Saman med deg kan me finne dei modulane du ynskjer på ditt kjøken, resultatet får du som ein ferdig, tredimensjonal tekning der du sjølv ser resultatet.